• Call us: 0231 - 255555
  • Email : info@mmk.ac.in
Mahavair Mahavidyalaya
Contact us

Mahavir Mahavidyalaya, Kolhapur

7/E,Vaishali Parisar, Near New Palace, Bhausinghji Raod, Kolhapur, Maharashtra 416006

Phone : 0231-2680112

Email : mahavircollege@yahoo.com